کانادا امکان تمدید اقامت برای ایرانی هایی که ویزای موقت دارند را تسهیل می کند:

مکان شما:
رفتن به بالا