برنامه استانی ساسکاچوان

استان ساسکاچوان کانادا از ۲۴۸ نامزد PNP دعوت می کند:

تاکنون در سال ۲۰۲۱ ، ۱۹۷۵ نامزد ازطریق برنامه استانی ساسکاچوان دعوت نامه مهاجرت دریافت کردند تا برای معرفی استان  اقدام کنند.

ساسکاچوان کانادا ۲۴۸ متقاضی اصلی را دعوت کرد تا برای نامزدی استانی خود درخواست دهند.

برنامه استانی مهاجران ساسکاچوان (SINP) نامزدهایی را از گروه بین المللی نیروی کار ماهر دعوت میکند و از میان دعوت شدگان ، ۷۲ نفر می توانند برای زیر مجموعه SINP’s Express Entry واجد شرایط باشند و ۱۷۶ نفر از طریق زیرمجموعه مشاغل درخواستی نامزدی را دریافت می کنند.

صرف نظر از جریان داوطلبان دعوت شده برای دعوت شدن به نمره (EOI) حداقل ۷۱ نیاز دارند. آنها همچنین برای اثبات تحصیلات خارجی خود با استاندارد کانادا به ارزیابی اعتبارنامه آموزشی نیاز دارند.

علاوه بر این در یکی از ۷۰ شغل مورد تقاضا که در صفحه وب دولت کانادا  ذکر شده است ، نیاز به تجربه کاری دارند. برخی از مشاغل واجد شرایط شامل نمایندگی های خرید ،افسران, کارکنان خدمات اجتماعی  و همچنین مشاوران آموزشی هستند.

مهاجرت استانی ساسکاچوان
مهاجرت استانی ساسکاچوان

دیدگاه کاربران